20-07-04

Gelijkheid, Verdraagzaamh.......

Uit Discover Magazine January 2004

 

Our Genes May Prove It: We Are Family

Humans are all so closely related that our entire population shows less genetic diversity than that of a small group of chimpanzees. It’s almost as though we all came from the same town—and perhaps we did. This year geneticists announced that each of us is descended from a population made up of as few as 2,000 hunter-gatherers who lived in northern Africa between 70,000 and 140,000 years ago. . .

Onze Genen Zouden Het Bewijzen : We zijn Familie

Mensen zijn zo nauw verwant dat de totale populatie van de aarde, minder genetisch verschil vertoont dan een kleine groep chimpansees. Het is bijna of we allemaal kwamen uit dezelfde stad - misschien was dat ook wel zo. Dit jaar maakten genetici bekend dat ieder van ons afstamt van een populatie van niet meer dan 2000 jagers -verzamelaars, die leefden in noord Afrika tussen 70.000 en 140.000 jaar geleden


20:51 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.