27-07-04

Werkgevers vragen extra gastarbeiders

Belga 26/07/2004
 
Willen we onze welvaart in stand houden, dan moeten we iets doen aan het tekort aan buitenlandse arbeidskrachten. De Europese Commissie becijferde dat we tot 45 procent meer migranten moeten toelaten om onze arbeidsmarkt in leven te houden, zo meldt Het Nieuwsblad maandag.
 

De Vlaamse werkgevers vragen om de immigratiestop te versoepelen en met 'green cards' te werken.

 • Tegen 2030 daalt door de vergrijzing het aantal werknemers in de EU met 14 miljoen.
 • Het bruto nationaal product van de 15 landen vermindert daardoor met zeven procent.
 • De Europese Commissie schat dat de kosten voor gezondheidszorg en pensioenen tegen dan met meer dan 8 procent zullen gestegen zijn.

 De Vlaamse werkgevers willen ook soepelere migratieregels om buitenlandse werkkrachten aan te trekken. VOKA, de koepelorganisatie van Vlaamse werkgevers, pleit voor een selectieve opheffing van de migratiestop. In Nederland en Duitsland is het systeem van de 'green cards', een soort arbeidskaart, al ingevoerd. (dwm)

22:12 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-07-04

De vier Topprioriteiten

tekening aidsvirus
 
 
Stel we mogen 50 miljard dollar besteden.
Waaraan geven we de absolute voorrang ?
 
Op een symposium te Kopenhagen kwamen dertig experts één week lang uitleg geven over tien van de belangrijkste wereldproblemen.

Een panel van acht topeconomen kwam na intensieve beraadslaging naar buiten met een verdict : de Copenhagen Consensus
 

 1. De strijd tegen aids
  met een investering van nauwelijks 27 miljard dollar kunnen tussen nu en 2010 ongeveer 28 miljoen nieuwe besmettingen worden voorkomen.
 2. Honger en ondervoeding
  Voor nauwelijks 12 miljard dollar wordt enorm veel leed, vooral kinderleed, overbodig.
 3. Het vrijmaken van de wereldmarkt
  Volgens het panel worden zowel arme als rijke landen er beter van als subsidies en handelstarieven stelselmatig afgebouwd worden. Niet zozeer geld, maar vooral politieke wil voor nodig?
 4. De strijd tegen malaria
  wordt opgevoerd met de overblijvende 13 miljard dollar

Andere prioriteiten,waaraan wegens het krappe budget in deze denkoefening geen middelen werden toegewezen:

 • voorzieningen voor drinkwater en sanitair
 • ondernemersvriendelijke maatregelen in ontwikkelingslanden
 • het verlagen van westerse migratiedrempels voor geschoolde arbeiders

http://www.copenhagenconsensus.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waar spenderen we wel veel geld aan?

Het Amerikaanse Congres heeft donderdagavond (22/07/2004) het Amerikaanse defensiebudget voor 2005 goedgekeurd. Daarin wordt een recordbedrag van 417 miljard dollar (341 miljard euro) voorzien.17:19 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-07-04

De feiten over ......

http://www.maketradefair.nl

http://www.oxfamsol.be/nl/

De feiten over arbeidsomstandigheden

In Azië, Latijns-Amerika en Afrika worden miljoenen mensen uitgebuit. In Azië, Latijns-Amerika en Afrika leven miljoenen mensen eigenlijk in slavernij. Ook kinderen. Soms zitten die zelfs vastgeketend aan machines om weglopen te voorkomen. Uitkeringen en verzekeringen bestaan niet. Bovendien zijn de lonen vaak niet meer dan 1 of 2 euro per dag. Onafhankelijke vakbonden zijn vaak verboden of hun leiders en leden worden ontslagen of bedreigd.
 

De feiten over (on)eerlijke handel

Maar weinig mensen plukken de vruchten van de wereldeconomie. Zo verbruikt minder dan 20% van de wereldbevolking (Europa, de Verenigde Staten en Japan) 80% van alle grondstoffen. Die komen voor een belangrijk deel uit arme landen. Mineralen en ertsen, maar ook levensmiddelen en ingrediënten voor 'onze' medicijnen. Tegen steeds meer dalende prijzen, terwijl de producten en diensten die ontwikkelingslanden moeten importeren in verhouding steeds duurder worden. Een kwestie van groeiende ongelijkheid in onderhandelingsmacht.

22:35 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Arbeisrechten voor migranten

International Labor Organisation
http://www.ilo.org
 
 
Op de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie besteedden de deelnemende overheden, vakbonden en werkgeversorganisaties o.a. aandacht aan de arbeidsrechten voor migranten.(...)
 
Hoewel migranten in de huidige geglobaliseerde economie een belangrijke rol spelen, blijven ze kwetsbaar voor uitbuiting en verschillende vormen van discriminatie.
 
Vakbonden uit het Zuiden wezen erop dat deze brain drain ( uittocht van het intellect naar het rijke Noorden) ten nadele werkt van de landen in het Zuiden.
 
Zhye cassan Kurreman, voorzitter van de verplegersvakbond in Mauretanië, beweerde zelfs dat er in de toekomst een tekort aan verplegend personeel zal zijn in zijn land, aangezien Europa alle moeite doet om gekwalificeerde verplegers uit Mauretanië te rekruteren.

22:25 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een eerlijker migratiebeleid

Uit MO* mondiaal magazine juni 2004 nr 14
 

Jan Niessen is verbonden aan de Migration Policy Group (MPG)
Hij pleit voor een eerlijk en open debat over immigratie.
 
(...) De Europese Unie is gebaseerd op de principes van
 • vrijheid
 • democratie
 • respect voor de mensenrechten
 • en de fundamentele vrijheden voor ieder persoon.

Bij verschillende gelegenheden heeft de Unie zich ertoe geëngageerd deze principes te zullen naleven, en

 • intolerantie
 • racisme
 • antisemitisme
 • en vreemdelingenhaat te bestrijden.

Het is uitermate belangrijk in de huidige conjuctuur van groeiende migratie en van het aanslepend conflict in het Midden-Oosten, te waken over die prioritaire waarden. (...)

(...) Europa moet eerlijker zijn: wij zijn een oud continent en wij hebben migranten nodig.De Unie is, zoals de VS, een migratiegebied, maar in tegenstelling tot de VS beschouwen we migratie niet als een thema van nationaal belang.(...)

(...) Daar eerlijker in zijn, wil zeggen: toegeven

 • dat die immigratie een nieuwe dynamiek kan geven aan onze samenleving
 • dat het een manier is om de omvang en de samenstelling van de bevolking te beheren
 • dat migranten een wezenlijke bijdrage leveren aan onze maatschappij.

En dus moeten we die migranten ook de rechten geven die hen toekomen.

http://www.migpolgroup.com

22:09 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De wereld een iets betere plek voor ????


uit Knack nr 21  2004-05-19
Frank Demets
 

James Wolfensohn, Voorzitter Wereldbank
"Hij komt op voor mensen die minder verdienen dan één dollar per dag,
maar strijkt zelf een jaarloon op van 277.000 dollar - wat, het moet gezegd, voor een bankier van zijn kaliber geen exorbitante gage is."
 

(...) De wereld lijkt er een iets betere plek voor de allerarmsten door te worden_


 • al blijft het inkomen van de rijkste twintig landen in de wereld exponentieel groeien
 • en verbreedt de kloof tussen rijk en arm
 • al blijft tachtig procent van de rijkdom in de wereld in handen van een zesde (kleine zeventien percent) van de bevolking
 • al verdient de helft van de aardbewoners nog altijd minder dan 2 dollar per dag
 • en komt bijna een kwart niet eens aan één dollar dagloon
 • Een derde van de wereldbevolking heeft bovendien nog altijd geen toegang tot zuiver water
 • nog steeds kunnen 120 miljoen kinderen nooit naar school
 • en dik 40 miljoen mensen zijn besmet met aids.(...)

(...) positief

 • de voorbije twintig jaar zijn er 400 miljoen mensen uit de bitterste armoede getild.
 • mensen leven langer
 • en kinderen sterven minder vaak
 • De armste Indiër is vandaag aanzienlijk beter af dan in 1960
 • en ook in China groeit de levensstandaard gestaag (...)

21:53 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gelijkheid, Verdraagzaamh.......

Uit Discover Magazine January 2004

 

Our Genes May Prove It: We Are Family

Humans are all so closely related that our entire population shows less genetic diversity than that of a small group of chimpanzees. It’s almost as though we all came from the same town—and perhaps we did. This year geneticists announced that each of us is descended from a population made up of as few as 2,000 hunter-gatherers who lived in northern Africa between 70,000 and 140,000 years ago. . .

Onze Genen Zouden Het Bewijzen : We zijn Familie

Mensen zijn zo nauw verwant dat de totale populatie van de aarde, minder genetisch verschil vertoont dan een kleine groep chimpansees. Het is bijna of we allemaal kwamen uit dezelfde stad - misschien was dat ook wel zo. Dit jaar maakten genetici bekend dat ieder van ons afstamt van een populatie van niet meer dan 2000 jagers -verzamelaars, die leefden in noord Afrika tussen 70.000 en 140.000 jaar geleden


20:51 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-07-04

Zonder Woorden

http://www.bn.nl
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief BNR Nieuwsradio Nederland
BN  ·  3 mei 2004 09:54 

"Asocialen in containers plaatsen"

Amsterdam-Noord wil gezinnen die extreme overlast veroorzaken, onderbrengen in container-woningen aan de rand van de stad. Dat staat in een rapport van de stadsdeelraad.
De initiatiefnemers zien de containerwoningen als enige oplossing om de overlast tegen te gaan.
De gezinnen die uit de stad worden geplaatst, moeten daar onder begeleiding gaan wonen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze terugkeren naar een gewoon huis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

13:27 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |